B.A Hons in Sanskrit

Acronym of Course B.A Hons in Sanskrit   Type Degree   Level Under Graduate   Duration 3 Years   Colleges Jagadguru Ramanadacharya Rajasthan Sanskrit University Chintamani Sanskrit Vidyalaya Jaipur Campus Karnataka Samskrit University Maharishi Panini Sanskrit Evam Vedic University Shri Sahdev Sanskrit Mahavidyalya Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha The Sanskrit College and…